Tidigare i år presenterades dystra siffror som visar på att Sverige har en arbetslöshet som omfattat omkring 415 000 personer. Tyvärr förespår såväl regeringen med finansministern Anders Borg, fackförbunden och arbetsförmedlingen att siffrorna kommer ligga kvar på över 8% de nästkommande åren.
 
Facket har länge kritiserat regeringen för att man göra alldeles för lite för att minska arbetslösheten. Regeringen skyller på den ekonomiska krisen och arbetsgivarna säger sig vänta på bättre tider. Samtidigt hänvisar man till de faktum att Sverige klarat sig förhållandevis väl i jämförelse med övriga Europa. I länder som Spanien, Grekland och Portugal är arbetslösheten upp emot 20-30% vilket kan jämföras med Norge som har Europas lägsta arbetslöshetssiffror på omkring 3-4%. Framförallt är det ungdomar som saknar arbete, detta är ett växande problem även för oss nordbor.
 
statistik arbetslöshet EU 2013
 
Hur man än vrider och vänder på saker och ting, är sanningen alltså den att vi har en för Sverige hög arbetslöshet och flera svårlösta problem.
 
En ljusglimt är de åtgärder som man nu väljer att sätta in. Först och främst kommer man satsa på utökad yrkesutbildning. 7000 nya yrkesvux-platser skall inrättas. Även högskoleutbildningarna skall utökas och stärkas. Vidare hoppas man få fart på arbetsmarknaden genom att inrätta ett flertal praktikplatser.