Efter bred och mycket omfattande kritik, kommer Polisens IT-system Pust kanske begravas. För ett par år sedan lanserades systemet som ett led i polisens moderniseringsarbete och förbättrad ärendeöversikt, men redan från början har röster höjts mot dess bristande funktionalitet.

Extremt tidskrävande


Framförallt handlar kritiken om att Pust är allt för tidskrävande. Ett enklare rattfylleriärende som pre-Pust tog max en halvtimme tar idag 3-4 timmar. Med det är inte bara poliserna själva som varit kritiska mot systemet även flera fackförbund har engagerat sig i ärendet. En starkt bidragande faktor till att systemet nu eventuellt läggs ner är den rapport som Ernst & Young presenterade oktober 2013.