paddan står still vid eventuell strejk


Idag den 2013-11-04 klockan 12 riskerar stora delar av färjetrafiken i Stockholm och trafiken över Göta Älv i Göteborg att stoppas. Anledningen till detta är att förhandlingarna mellan SEKO och Almega strandat.

Just nu arbetar de båda parterna för fullt för att finna en lösning på oenigheten. Förhandlingarna gick överstyr när Almega sa nej till fackförbundens villkor. Konflikten bottnar i oenighet kring det nya kollektivavtalets utformning.

Om det blir strejk, kommer ett antal linjer i Göteborgsområdet påverkas men många gånger kan resenärerna välja alternativa färdrutter. I Stockholm blir de förmodade konsekvenserna större, då fler linjer riskerar att påverkas av strejken samtidigt som det inte finns någon ersättningstrafik att hänvisa resenärerna till.