Fackliga ombud ses som lovliga byten att försöka smörja och snärja i försök att få fackförbunden att göra som bolaget vill. Man uppvaktar förbundets representanter med dyra gåvor och bjuder dem på middag. Målet för "mutorna" är att erhålla attraktiva kontrakt. De som tävlar om uppmärksamheten från fackförbund är så kallade omställningsföretag.

Samtidigt är det svårt att bevisa att det verkligen är mutor det handlar om. Gränsen är hårfin mellan vad som är att betrakta som vanlig affärsmässig representation och vad som görs i syfte smörja den enskilda representanten.