Är det verkligen möjligt att förhandla för en part samtidigt som man har delägarskap i motparten? Denna fråga har den senaste vecka diskuterats flitigt i media. Det handlar om Unionen fackförbund som suttit på båda sidor av förhandlingsbordet, åtminstone i teorin.
 
Unionen är en av de största aktieägarna i bemanningsföretaget Proffice. Samtidigt som man representerar anställda hos Proffice, nu anklagas fackförbundet för att man riskerar vara partisk i samband med förhandlingarna.
 
Unionens företrädare nekar bestämt att så skulle vara fallet. Man hävdar att man alltid företräder fackmedlemmarna.