Kraven som industriföretagen ställer på sina arbetare idag skiljer sig en hel del från hur det såg ut för 10-20 år sedan. Idag kräver arbetsgivare mycket större flexibilitet och anställningsformerna återspeglar detta. Andelen som hyrs in via bemanningsföretag har ökat kraftig framförallt bland teknikbolagen. Här stammar hela 12% av den totala antalet anställda från bemanningsverksamheten. 

En längre tid har IF Metall betraktat bemanningsföretagen med skepsis. Bland annat anser man att risken för arbetsplatsolyckor ökar i och med att man använder sig av icke kvalificerad personal samtidigt som instruktionerna som bemanningsföretagen ger till sin personal är undermålig. 

Den 24/10 diskuterades ämnet i SVT:s debatt här en synopsis:

Varje vecka dör en person på sitt arbete i Sverige. Arbetsplatssolyckorna ökade för tredje året i rad 2012 trots att den långsiktiga trenden är nedåtgående. IF Metalls ordförande Anders Ferbe kräver nu att regering och arbetsgivare gör storsatsningar på arbetsmiljöfrågorna. 

Utöver de ökade antalet arbetsplatsolyckor riskerar de höga antalet bemanningsanställda även leda till sänka löner för de övriga anställda. IF Metall öppnade upp för denna möjlighet utifall teknikföretagen aviserar för varsel. Fackförbundet resonerar att det är värt att sänka lönerna för att behålla anställningstryggheten.