En man blev avskedad efter de att han tagit kontakt med Kommunal fackförbund. Händelsen där en vaktmästare vid S:t Petrus Syrisk Ortodoxa Kyrka i Stockholm förlorade sitt arbete då han bad facket om hjälp har lett till att Kommunal nu stämmer kyrkan. Kommunal anser att kyrkan begått brott mot lagen om anställningsskydd, då uppsägningen inte följde arbetslagens praxis. Kommunal kräver nu 200 000 kronor i allmänt skadestånd till vaktmästaren för föreningsrättskränkning, och 100 000 kronor till förbundet.

S:t Petrus Syrisk Ortodoxa Kyrka i Stockholm är inte fackligt ansluten och inga kollektivavtal finns på plats.