Precis som alla andra organisationer måste fackförbunden finansiera sin verksamhet på något vis. Den främsta inkomstkällan har alltid varit medlemsavgiften som varje fackmedlem betalar månadsvis eller årsvis beroende på avtal. Men i det nuvarande upplägget tjänar fackförbundet inte bara pengar på medlemsavgifter. Utöver de produkter som ingår i det ordinarie medlemsavtalet säljer man även andra viktiga tilläggstjänster som försäkringar och förmånspaket.

Att fackförbundens möjligheter att tjäna pengar på andra saker än just medlemsavgifter ökat har lett till att en del börjat ifrågasätta rimligheten i att man tar ut en månatlig avgift på 100-400 kr. Kanske skulle man kunna tänka sig att grundavgiften sänktes och att man istället finansierade sin verksamhet genom att sälja valbara tjänster och produkter?

Hade varit trevligt om ni läsare vägde in och berättar er åsikt.

Vad tycker ni, är det för dyrt att vara med i facket?

Vad anser ni är en rimlig månadskostnad?